Venirea lui Antihrist in lume

493

Când se va înmulţi fărădelegea, se vor aduna toate păcatele şi fărădelegile lumii şi se vor încuiba într-o necurată fiică a desfrânării, care va fi lăcaş al preacurviei, mamă a tuturor fărădelegilor şi a spurcatului Antihrist şi va fi o femeie necurată şi prea întinată în toată viaţa ei. În această femeie prea desfrânată se vor aduna toate fărădelegile lumii din care se va naşte fiul pierzării, Antihrist. Din pricina lipsei harului Duhului Sfânt de la oameni, pentru păcatele lor, se vor aduna în pântecele ei toate fărădelegile oamenilor. După naşterea lui Antihrist va veni toată lipsa în lume. Întâi, va lipsi dintre oameni dragostea, unirea, curăţia şi frica lui Dumnezeu. Oraşele vor fi lipsite de păstori şi de povăţuitori credincioşi. Bisericile lui Dumnezeu vor fi lipsite de episcopi, de duhovnici şi de preoţi evlavioşi, aşa cum au început încă de pe acum a lipsi. La urmă se va arăta şi necuratul Antihrist, după creşterea vârstei lui, şi se va umplea de satanicească putere, ca să facă semne şi minuni cu vrăjitoriile lui înaintea oamenilor pătimaşi. Dar peste oamenii cei sfinţi nu va avea nici o putere să-i amăgească cu vrăjile lui, ci numai pe cei întunecaţi de patimi.