Unui începător în credință, despre întoarcerea la credință!

155

Ca atunci când cineva se întoarce acasă de la o mare depărtare, așa vă simțiți și dumneavoastră acum, întorcându-vă din hotarele de gheață ale necredinței la vatra caldă a credinței părinților dumneavoastră. Greutățile pe care le încercați în această întoarcere nu sunt necunoscute Bisericii, fiindcă Biserica are îndelungă experiență cu ceea ce se întâmplă cu oamenii când se depărtează de credință și ce se întâmplă cu ei când se întorc iarăși la aceasta. În primul caz dracii îi mână înainte, iar în al doilea încearcă să-i întoarcă îndărăt, întrebuințând toate vicleniile cu putință. Așa și cu dumneavoastră. Ba aruncă asupră-vă deznădejdea, ba vă arată într-o lumină îmbietoare întoarcerea la cele dinainte, cu care vă năpusteați în prăpastie, ba le însuflă foștilor dumneavoastră tovarăși să vă batjocorească, ba vă amintește de necredincioși cunoscuți care și așa, necredincioși. ”se bucură de slava între oameni”. Trebuie să vă luptați cu vrăjmașii cei nevăzuți. Și îi veți birui cu siguranță, dar numai dacă nu veți pierde din vedere chipul lui Iisus Hristos, celui mai mare binefăcător al dumneavoastră. El este singurul om absolut normal care S-a arătat pe pământ de când sunt oamenii pe pământ. Mergeți la El, rugați-vă Lui, priviți la El. Priviți-L cum se ostenește și înjosește pentru dumneavoastră. Priviți-L cum vă privește acum din slava cerească – El, Cel înviat și înălțat. Întâlniți-vă pretutindeni cu privirea lui și o teamă curățitoare va cuprinde sufletul dumneavoastră – teamă pentru că până acum ați fost departe de El și împotriva Lui. Și strigați demonului, care vă minte și înșeală: ”Ce ai făcut cu mine?”

Sfântul Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, vol. 2, Edit. Sophia, București, 2015, p. 57-58