Unirea dintre soti nu se realizeaza de la sine

309

Cinstiţi miri,
Din învăţăturile sfinte ce s-au rostit astăzi anume pentru voi, vreau să luăm în seamă, în chip deosebit, împreună cu voi, cuvintele Sfântului Apostol Pavel din Apostolul Cununiei: „va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup”. Să stăruim asupra acestor cuvinte pentru a trage folos din ele.
Inainte de căsătorie, tinerii fac parte din familia în care au venit pe lume. Din clipa în care se căsătoresc, ei pun începutul unei alte familii, întemeiază propria lor familie. Inceputul pe care îl fac cei doi, care se cunună, înseamnă, în primul rând, o deprindere din vechea lor familie. Căci zice Apostolul „va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa”. Dar acest început înseamnă în acelaşi timp şi întemeierea unei familii, deoarece, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, omul care lasă pe tatăl său şi pe mama sa, se lipeşte de femeia sa, cu care formează „un trup”. „Se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup”.

Unirea dintre bărbat şi femeie într-un singur trup înfăţişează în lumea văzută unirea dintre Hristos şi Biserica Sa. Biserica în gândirea Sfântului Apostol Pavel este trupul lui Hristos, iar Hristos este capul Bisericii; precum între cap şi trup este o unitate de nedespărţit, la fel şi între soţ şi soţie trebuie să fie aceeaşi strânsă legătură, fiecare fiind dator unul faţă de altul cu iubire jertfitoare. Când acestea se împlinesc întocmai, arunci familia este o arătare a legăturii dintre Hristos şi Biserică şi, deci, ea este ocrotită şi sfinţită de către însuşi Mântuitorul nostru. Dovada unirii şi a iubirii părinţilor sunt copiii cu care îi binecuvintează Dumnezeu.

Dar unirea dintre soţi nu se realizează de la sine, ci ea trebuie susţinută de voinţa celor ce se însoţesc şi trebuie ajutată de darul lui Dumnezeu. Adevărata unire este „în Hristos” şi „prin Hristos”, este „în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. Ea este prin harul sfintei Taine a Cununiei, care se adaugă la voinţa celor ce caută „unirea credinţei şi împărtăşirea Sfântului Duh” şi sunt gata să-şi dăruiască toată viaţa lor lui Hristos-Dumnezeu.

N-a fost luat întâmplător „trupul” ca „chip al unirii” dintre soţi, ci aceasta s-a făcut cu bun rost, de vreme ce în trup sunt mai multe lucrări care se faptuiesc de câte două organe. Astfel, de pildă, în trup avem doi ochi şi o singură vedere. Avem două urechi şi un singur auz. Avem două nări şi un singur miros. Două mâini avem, pentru un singur pipăit şi pentru o singură lucrare. Avem două picioare şi numai un mers. Aşa trebuie să fie uniţi şi soţii, într-o singură gândire şi lucrare, după cum cei doi ochi sunt uniţi într-un singur văz; cele două urechi într-un singur auz; cele două mâini într-o singură lucrare şi cele două picioare într-un singur mers.

Cinstiţi miri,
E bine să aveţi în minte gânduri de acestea, bineştiind că toate ale noastre pornesc de la gând şi se împlinesc mai întâi în gând. Purtaţi în mintea voastră gânduri ca cele ce vi le-am înfăţişat mai înainte, ca să puteţi avea în viaţa voastră lucrări la fel cu gândurile pe care le duceţi în minte. Aceasta cu atât mai mult cu cât ştim cu toţii că înaintea oricărui bine merg gândurile bune, prin care se înlătură din minte gândurile rele.

Fiţi uniţi între voi, gândind şi lucrând la fel. Surpaţi din mintea voastră orice gând care ar încerca să vă strice unirea, pentru că „ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă” Fiţi încrdinţaţi că sunteţi uniţi prin darul şi puterea lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu şi spre lauda lui Dumnezeu. Şi ţineţi această unire şi daţi pentru ea slavă Prea Sfintei Treimi, făcând bucurie părinţilor voştri, care se roagă pentru voi, şi cinstindu-vă naşii, care aşteaptă de la voi să trăiţi înţelepţeşte.

Dumnezeu să vă ajute să fiţi una. Maica Domnului să vă ocrotească. Toţi sfinţii să fie ajutori ai unirii voastre cea întru Domnul. Amin.

Sursa: crestinortodox.ro