Texte biblice despre păcat – ”Păcatul scoate afară din cer”

212

”Și El vă va spune: Vă spun: Nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la Mine toți lucrătorii nedreptății. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților, când veți vedea pe Avraam și pe Isaac și pe Iacov și pe toți proorocii în Împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi, aruncați afară” (Luca 13, 27-28).

”Nici furii, nici lacomii, nici bețivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu” (1 Corinteni 6, 10).

”Atunci va zice și celor de-a stânga: Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Și vor merge aceștia la osânda veșnică, iar drepții la viață veșnică” (Matei 25, 41; 46).

Protoiereu Grigorie Diacenko, Lupta cu păcatul, trad. din rusă de Corina Alexandra-Toader, Galați, Edit. Egumenița, 2016, p. 11