Texte biblice despre păcat – ”Moartea este urmarea păcatului”

330

”Iar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit” (Facere 2, 17).

”De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, așa și moartea a intrat la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit în el” (Romani 5, 12).

”Apoi pofta, zămislind, naște păcat, iar păcatul, odată săvârșit, aduce moarte (Iac. 1, 15). Pentru că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru” (Romani 6, 23).

Protoiereu Grigorie Diacenko, Lupta cu păcatul, trad. din rusă de Corina Alexandra-Toader, Galați, Edit. Egumenița, 2016, p. 12