Sfaturi de mare ajutor, ale părinților de la Athos, pentru mântuire!

321

La întrebarea ”cum să ne mântuim”, un părinte a răspuns: ”Aveți învățătura lui Hristos și a Sfinților Părinți, împliniți-o cu fapta și vă veți mântui. Pentru mântuire, înainte de toate, trebuie pocăință sinceră și împlinirea poruncilor. Trebuie să căutăm, să batem, să plângem și harul va veni”.

Ieroschimonahul C. a spus: ”Cele mai importante lucruri pentru mântuire sunt: înfrânarea, atenția față de sine și tăcerea. Cele mai rele sunt: deșertăciunea, împrăștierea și discuțiile”.

Ieroschimonahul T. a spus: ”Fără exemplu în viață și fără citirea cărților ascetice nu putem cunoaște viața duhovnicească. Mintea noastră nu stă degeaba: ori se ocupă cu meditația dumnezeiască, ori cu gândirea la rău. Păzește-le pe acestea trei: privirea, auzul și limba și, după posibilitate, pântecele și îți vei vedea păcatele tale, Îl vei recunoaște pe Dumnezeu, te vei învăța cu pomenirea morții, căci fără acestea toate sunt în zadar. Năzuința de a fi proslăvit pe pământ și faptul de a face pe plac oamenilor răpesc tot binele. Calea mântuirii este calea crucii, nu a vieții cu privilegii”.

Pustnicul M. a spus: ”Pentru mântuire trebuie să dobândim curăția și să evităm prietenia prea mare cu oricine”.

Pustnicul V. a spus: ”Iubirea de sine și plăcerea trupului sunt vrăjmașii mântuirii noastre: ei ne îndepărtează de Dumnezeu”.

Pustnicul S. a spus: ”Pentru mântuire sunt necesare atenția împreună cu rugăciunea, blândețea și răbdarea. Datorită înțelepciunii putem trage folos și din ispite”.

Cristea Florentina (trad. greacă), 1000 de întrebări și răspunsuri despre viața duhovnicească, Galați, Edit. Egumenița, p. 164-165