Semnele ce caracterizează moaştele sfinţilor

499

Moaştele sfinţilor aflate întregi în morminte sunt şi rămân permanent nestricăcioase; sunt binemirositoare; răspândesc bună mireasmă; sunt uscate, uşoare şi au culoare galben-deschis, asemenea alunelor coapte; sunt plăcute la vedere; nu provoacă frică, ci bucurie duhovnicească; sunt asemenea omului care doarme liniştit şi izvorăsc din ele felurite minuni şi vindecări de boli, spre slava lui Dumnezeu (a se vedea şi Pidalionul, 1844, fila 444). Cele mai recente moaşte, descoperite în vara anului 1980 în pustiul Hozeva, din valea Iordanului, sunt moaştele unui mare sfânt şi sihastru român, moldovean – Cuviosul ieroschimonah Ioan Iacob „Hozevitul”. În prezent sfintele lui moaşte, întregi şi binemirositoare, sunt aşezate într-un sicriu frumos şi depuse în biserica Mănăstirii Sfântului Gheorghe Hozevitul, din apropiere de Ierihon.

„Ne vorbește Părintele Cleopa Ilie”, Volumul 5, p. 122