Să nu încetăm să mergem în sărbători la Biserica

353

Cine n-a mers la biserica o duminică sau două, la mare nevoie – cine știe ce i s-a întâmplat acasă! -, mai are iertare, dar cine n-a fost nici a treia duminică, acela, dacă e preot, cade sub caterisire, iar dacă e mirean, este afurisit de Biserică, adică este oprit de la împărtășire de dumnezeieștile canoane, dacă e lipsit trei duminici de la Biserică, după canonul 80 al Sfântului Sinod al Șaselea Ecumenic. Sunt caterisiți și afurisiți pentru că nu au împărtășire cu Biserica, mama lor, care i-a născut pe ei prin duh și prin apă la dumnezeiescul Botez, prin care au primit darul punerii de fii, ai înfierii după har. Botezul este ușa tuturor tainelor. Până la botez cerul este închis pentru copilul care nu este botezat. N-are nici o legătura cu cerul, nici cu Împărăția cerurilor. Deci prin botez se face fiul lui Dumnezeu după har, prin Biserică. Biserica naște pururea fii după har lui Dumnezeu.

Deci dacă cineva n-a fost la biserică două duminici sau  două sărbători mari la rând, acela a treia duminică sau sărbătoare negreșit să se ducă, iar dacă nu, cade sub osânda canoanelor Bisericii și afurisire.

Din Ne vorbește părintele Cleopa, Vol. 9, Edit. Mănăstirea Sihăstria, Vânători-Neamț, 2004, pp. 11, 14