Să nu deznădăjduim că nu ni se vor ierta păcatele prin spovedanie

225

Dacă cineva acordă încredere insuflării demonilor și primește gândurile lor potrivit cărora el nu se va mântui, sau va fi osândit, sau lepădat de Dumnezeu, sau predestinat pieirii, sufletul unui asemenea om (dacă el nu se pocăiește) va fi atras de diavoli la ei, deoarece prin deznădejdea lui respinge răscumpărarea și nimicește mila lui Dumnezeu și asemenea lui Cain socotește că păcatul său este mai presus de milostivirea lui Dumnezeu. Tot ce trebuie să faceți, este să vă spovediți curat și să așteptați mila lui Dumnezeu care cu siguranța va veni peste cei ce se pocăiesc sincer de pacatele săvârșite.

Cristea Florentina (trad. greacă), 1000 de întrebări și răspunsuri despre viața duhovnicească, Galați, Edit. Egumenița, p. 209