Să ne vindecăm de patimi și de rănile păcatului

226

Sfântul Simeon Noul Teolog spune că noi, toți creștinii trebuie să ne vindecăm de patimi și de rănile păcatului și să păzim toate poruncile lui Dumnezeu și să exersăm toate virtuțile. Să fim măcar sănătoși și neatinși de rănile și de neputințele păcatului prin porunca și totodată virtutea pocăinței. Dacă murim sănătoși și vindecați de patimi mergem în Împărăția Cerurilor. Dacă însă murim netămăduiți de păcate, neputincioși și infirmi sufletește fiindcă nu ne-am căit, mergem în iad (Cuvântul 12). Împărăția cerurilor nu este spital ca să-i primească pe cei bolnavi și infirmi, ci este locuința și Palatul în care sunt primiți cei sănătoși și puternici. De aceea, tovarășii mei și frați întru păcate, să strigăm mereu către Dumnezeu acele rugăciuni obișnuite ale Bisericii ”Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău” sau ”Împărate ceresc, du-ne pe noi la pocăință și mărturisire, ca un bun și iubitor de oameni”. Amin!

Sf. Nicodim Aghioritul, Despre metanie-pocăință, trad. din neogreacă în lb. română de Zenaida Anamaria Luca, Sfântul Munte Athos, edit. Panaghia, 2004, p. 60-61