Rugăciunea este convorbirea tainică dintre om și Dumnezeu!

189

Omul este o ființă care se roagă. Atât timp cât omul ca fi om, rugăciunea nu va dispărea de pe pământ. Cred că societatea a deschis astăzi mai mult ca niciodată cratere adânci în sufletul omenirii prin care se revarsă, în durere sau bucurie, vie și aprinsă, lava de neoprit a rugăciunii. De ce? Pentru că rugăciunea este manifestarea firească și cea mai înaltă a umanității noastre. Prin ea devenim și suntem oameni, căci suntem oameni deoarece stăm în comuniune cu Dumnezeu, și stăm în comuniune cu Dumnezeu deoarece ne rugăm. Rugăciunea nu este un fenomen de imitație socială sau doar un obicei impus de comunitate, ci un act personal, o zguduire lăuntrică, este aerul fără de care sufletul piere.

Rugăciunea este convorbirea tainică dintre om și Dumnezeu, este înălțarea sufletului la Dumnezeu. Prin rugăciune sufletul se înalță la ceruri, iar cerul se coboară pe pământ. Fericitul Augustin spunea: „Dacă nu mă întrebi ce este, știu ce este; dacă mă întrebi ce este, nu știu”. Așadar, rugăciunea este o funcție elementară și tainică a sufletului, care în centrul lui are înfiptă săgeata de foc a dorului după Dumnezeu. „Doamne strigat-am către Tine auzi-mă” spune Psalmistul David (Ps. 140, 1), căci „neliniștit este sufletul meu, Doamne, până când nu se va odihni întru Tine” (Fericitul Augustin).

După studiile efectuate de doamna Lidia Stăniloaie, am aflat că fiziciana rusă Angelina Malakovskaia, cunoscut om de știință, a constatat impactul instantaneu  de purificare pe care îl are semnul crucii asupra bacteriilor patogene aflate în număr mare în alimente și asupra virușilor, sau asupra bacilului de colon și stafilococilor. Ea amintea de vechiul obicei al părinților noștri, de a se ruga înainte de mâncare și cu ajutorul analizelor riguroase a constatat că semnul crucii făcut asupra mâncării, scade de șapte până la zece mii de ori numărul bacteriilor. La fel și în cazul apei.

Ieromonah Hrisostom Filipescu, Puține cuvinte, multă iubire…, Iași, Edit. Pim, 2013, p. 140-142