Proorocii mincinoși

323

Fraţii mei, în ţara noastră sunt o seamă de secte autorizate; o seamă sunt tolerate, ca fracţiuni religioase, şi o seamă din ele sunt netolerate, subversive, care sunt şi contra statului şi a Bisericii. Dar oricare sectă ar fi, să ştiţi că toate se cheamă „neghinele ţarinii”.

Dumnevoastră aţi auzit pilda Evangheliei cu neghinele ţarinii, că a întrebat pe Stăpânul: Doamne, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina Ta? De unde are zâzanii? (Matei 27, 25). Adică de unde are neghine?

Şi a zis Stăpânul ţarinii: un om vrăjmaş a făcut aceasta. Ai auzit? Adică diavolul. Ţarina este toată lumea − cum spune Mântuitorul. Ţarina creştină, dacă se socotesc toţi creştinii care cred în Sfânta Treime, suntem peste două miliarde pe glob. Aproape jumătate din populaţia lumii este creştină într-un fel.

În această ţarină mare, satana a semănat neghine, ca să nu fie grâul curat, adică credinţa dreaptă. Şi această neghină sunt sectele. Ele sunt nişte buruieni care au crescut la umbra Bisericii, la temelia Bisericii, şi nu trebuie ca noi să dăm grâul pe neghină sau să amestecăm grâul cu neghina.

Pentru voi, care v-aţi născut creştini, care aţi crescut creştini din părinţi creştini, din strămoşi creştini, este o mare ruşine şi un mare păcat să lăsaţi rădăcina voastră şi să vă duceţi la vrăjmaşii lui Dumnezeu, care nu cinstesc pe Maica Domnului, pe sfinţi şi sfintele moaşte; care hulesc icoanele, Sfânta Cruce, cele şapte Sfinte Taine şi tot ce este sfânt în Biserica dreptmăritoare a lui Iisus Hristos.

„Ne vorbește Părintele Cleopa Ilie”, Volumul  7, p. 101-111