Pilda: „Potolirea fricii”

682

Fiind furtună mare, căpitanul unei corăbii, dădu poruncă celui mai tânăr marinar să se urce sus pe catarg ca să lege o frânghie ce re rupsese. Marinarul se înfricoşă şi, mai înainte de a se urca sus, se duse puţin în cabina sa.

Întorcându-se înviorat la faţă, căpitanul îl ispiti:

– „Ai băut o gură de rachiu?”

– „Nu, răspunse supus marinarul, m-am rugat lui Dumnezeu.”