Pildă: ”Legendă creştină”

214

Se povesteşte că Dumnezeu a chemat odată în adunare de împăcare pe toate virtuţile duhovniceşti.

Acestea au venit sub chip de îngeri luminoşi.

Erau acolo: Răbdarea, Iubirea, Credinţa, Binefacerea, Recunoştinţa, Bunătatea – şi toate celelalte…

Din toate acestea, numai două nu se aveau bine între ele. Nu voiau să se apropie una de alta – şi chiar nu se iubeau.

Dumnezeu văzând acestea le-a trimis de la Sine şi le-a zis:

– „N-am să vă mai adun, până ce cele două vrăjmaşe nu se vor împăca…

Şi a trecut o vreme – şi S-a arătat pe pământ Domnul Hristos.

Şi după ce învăţătura Sa a cuprins sufletele oamenilor, Dumnezeu a chemat din nou la Sine virtuţile duhovniceşti.

De data aceasta, cele două vrăjmaşe se împăcaseră. Întrebate cine le-a împăcat, ele răspunseră:

-„Ne-a împăcat Domnul Iisus Hristos…”

Cele două vrăjmaşe erau: Binefacerea şi Recunoştinţa.

Din Al. Lascarov-Moldovanu, Viata crestina în pilde, Editia II, Bucuresti