Pilda: „Leacul minunat”

208

Într-o casă de muncitor sărac, dar plin de credinţă în bunătatea lui Dumnezeu, zăcea de grea boală un copilaş. Doctorul nu mai avea nici o nădejde să-l scape. Mama copilului, ostenită de veghere, aştepta voia lui Dumnezeu.

Văzând că boala nu se dă bătută, femeia chemă pe preot, ca să împărtăşească pe copil.

După ce-i dădu Sfânta Împărtăşanie, părintele întrebă pe copil:

– „Cum îţi este?”

Copilul îşi adună toate puterile şi răspunse:

– „Da, mi-i foarte bine.”

A doua zi, când veni doctorul, căzu în uimire: copilul era mult mai bine.

Peste o săptămână, copilaşul se juca în ogradă cu frăţiorii lui, însănătoşit pe deplin, cu toate că doctorul spusese că nu mai este nici o nădejde.

Fiindcă una-i puterea omului şi alta este aceea a lui Dumnezeu.

Din Al. Lascarov-Moldovanu, Viata crestina în pilde, Editia II, Bucuresti