Pilda: „Leacul de preţ”

210

Pe vremuri, era obicei între păgâni că, de câte ori se îmbolnăvea un copil, mama lui îl purta din casă în casă şi întreba pe fiecare dacă nu cunoaşte vreun leac pentru vindecarea lui. Într-o zi, veni o mamă, aduse pe copilul ei bolnav în casa unei femei creştine, cerându-i un leac.

Creştina îi răspunse:

– „Leac lumesc nu ştiu, dar cunosc un vindecător Căruia mă voi ruga să-ţi tămăduiască pruncul.

După ce rosti aceste vorbe, creştina căzu în genunchi şi începu să se roage cu putere Mântuitorului.

Atâta credinţă a pus în rugăciunea ei, că tot în ceasul acela, copilul s-a tămăduit.

Văzând o minune ca aceasta, mama copilului a cerut să fie şi ea botezată în învăţătura creştină.

Din Al. Lascarov-Moldovanu, Viata crestina în pilde, Editia II, Bucuresti