Pilda: „Încrede-te în Dumnezeu!”

316

Un farmacist fu trezit în mijlocul nopţii de un copil care-i ceru o doctorie.

Farmacistul i-o făcu şi i-o dete. Copilul plecă în grabă.

Punând la loc borcanele din care luase medicamentele, băgă de seamă cu groază că, din greşeală, pusese în doctorie o otravă puternică.

Ieşi după copil, îl strigă, dar totul fu zadarnic. Atunci farmacistul, care era un om credincios, căzu în rugăciune, cerând lui Dumnezeu să împiedece această nenorocire.

Abia se sculă din rugăciune şi se trezi cu băiatul întors înapoi. Îi zise:

– „Ce este?”

Copilul îi răspunse:

– „Alergând prea repede, am căzut şi s-a spart sticla.”

Farmacistul mulţumi lui Dumnezeu şi făcu o altă doctorie copilului.

Din Al. Lascarov-Moldovanu, Viata crestina în pilde, Editia II, Bucuresti