Pildă despre credinţă

1200

Cine-i mai fericit?

 Un necredincios, care îndelungă vreme a fost un asupritor al creştinilor, trimise pe fiul său la unul din preoţi, cu rugămintea să-l înveţe religia creştină, ca apoi să-l boteze.

Preotul, mirat, s-a dus la părintele copilului şi l-a întrebat:

– „Cum, e adevărat că vrei să învăţ pe copilul tău religia lui Hristos?”

– „Da”, răspunse necredinciosul.

– „Glumeşti?” îl mai cercă preotul.

Dar el zise cu glas înmuiat de tristeţă:

– „Nu glumesc, ci doresc ca fiul meu să fie mai fericit ca mine

Al. Lascarov-Moldovanu, Viata crestina în pilde, Editia II, Bucuresti