Pildă: ”Cununa virtuţii”

213

Un înţelept din vechime, care toată viaţa luptase şi biruise toate pornirile rele, ieşi într-o zi la plimbare, având în jurul capului o coroană verde de stejar.

Nişte trecători îl opriră, spunându-i:

– „Numai vitejilor din războaie se cuvine aceasta…”

Iar el le-a răspuns:

– „Oameni buni, eu am biruit duşmani mai tari şi mai cumpliţi decât cei de pe câmpul de luptă. Am biruit sărăcia, am înfrânt lenea, am gonit trufia, am zdrobit patimile trupeşti…”

Cei cari strigară asupra lui rămaseră ruşinaţi la aceste vorbe, dându-şi seama că înţeleptul acela avea dreptate.

Din Al. Lascarov-Moldovanu, Viata crestina în pilde, Editia II, Bucuresti