Pilda: „Cine nu se închină?”

378

Un cizmar merse la o nuntă.

Fiind evlavios, el îşi făcu cruce când se aşeză la masă. Câţiva tineri izbucniră în râs. Unul din ei îl întrebă:

– „Acasă la d-ta, se închină toţi când se aşează la masă?”

 – „Da – răspunse cizmarul – afară de doi porci cari încep să mănânce fără să se închine.”

Tinerii, ruşinaţi, n-au mai râs.

Din Al. Lascarov-Moldovanu, Viata crestina în pilde, Editia II, Bucuresti