Pildă: „Cerşetorul cinstit”

212

Odată, un om bogat şi bun (Domnul să fie slăvit că se găsesc şi de aceştia!), trecând pe-o stradă, văzu un cerşetor. Duse mâna la buzunar şi, scoţând un ban de aur, îl dete cerşetorului.

Părându-i-se pomana prea mare şi, crezând că omul bogat se înşelase, cerşetorul îl ajunse din urmă şi dându-i banul, îi zise:

– „Domnule, poate v-aţi înşelat şi mi-aţi dat acest ban de aur…”

Bogatul îi răspunse:

– „Nu m-am înşelat, dar fiindcă ai un suflet cinstit, iată încă un ban de aur, să ai pentru nevoile dumitale… Cerşetorul îi mulţumi, iar bogatul îşi zise: „Iată că şi printre aceştia se poate găsi un om cumsecade.”

Din Al. Lascarov-Moldovanu, Viata crestina în pilde, Editia II, Bucuresti