Pildă: ”Cei doi ologi”

227

Erau doi ologi care cerşeau la drum.

În vremea aceea, s-a pornit un alai bisericesc cu o icoană făcătoare de minuni.

Un credincios, văzând pe cei doi ologi, le-a zis:

– „Ca să vă tămăduiţi de neputinţa voastră, staţi în calea acestui alai sfânt şi icoana făcătoare de minuni are să se milostivească şi de voi.”

Auzind acestea, unul din ologi a zis celuilalt:

– „Ce zici? Dacă ne tămăduim, cine ne mai dă bani? N-ar fi mai bine s-o ştergem şi să rămânem tot ologi?”

Şi plecară de acolo.

Aşa se întâmplă cu mulţi din creştinii noştri. Mulţi se feresc din calea vindecării sufletului lor, rămânând în „ologeala” lor de mai înainte. Mulţi fug de biserică şi de cele ale sufletului, stând într-o viaţă de nepăsare şi de păcat.

Din Al. Lascarov-Moldovanu, Viata crestina în pilde, Editia II, Bucuresti