Pildă: „Ce putem da, când nu avem ce da?”

206

Într-o zi un mare scriitor rus, Turghenief, care avea obiceiul de a nu umbla cu bani la el, întâlni pe un cerşetor care-i întinse mâna, cerându-i de pomană.

Scriitorul, care avea o inimă foarte bună, se căută prin buzunare, se scotoci, dar nu găsi o leţcaie.

Plin de dragoste atunci, întinse mâna cerşetorului, şi-i zise:

– „Iată, dragul meu, nu am nici un ban la mine, dar iţi dau o strângere de mână cu toată dragostea…

Cerşetorul îi strânse mâna şi, cu glas cald de recunoştinţă, îi răspunse:

– „Mulţumesc mult, domnule, nimeni până la dumneata nu mi-a făcut o pomană aşa de frumoasă!”

Din Al. Lascarov-Moldovanu, Viata crestina în pilde, Editia II, Bucuresti