Pildă: ”Ce nu se vede e veşnic” (Să luăm aminte la aceasta pildă, așa facem și noi)

637

Un flăcău trufaş, zicea unui preot că nu crede în Dumnezeu de vreme ce el crede numai în ceea ce vede.

Atunci preotul îi aduse o mică maşină electrică, si-l întrebă:

– „Ce vezi aici?”

Şi flăcăul îi răspunse:

– „Văd nişte sârmă, o rotiţă şi două fire.”

– „Numai atât?

– „Da.”

Preotul îi puse atunci un fir de sârmă într-o mână şi altul în cealaltă. Pe urmă, învârti mânerul maşinii. Se produse un puternic curent electric, care, trecând prin mâinile flăcăului, îl zgudui aşa de tare, că începu să ţipe.

– „Ei, prietene, ai văzut ce ţi-a trecut prin mâini?”

Tânărul răspunse cu teamă:

– „N-am văzut, dar de aici încolo n-am să mai zic că cred numai ce văd.”

Din Al. Lascarov-Moldovanu, Viata crestina în pilde, Editia II, Bucuresti