Pildă: „Ce dai pentru Dumnezeu?”

251

Doi creştini credincioşi au plecat să strângă milostenii pentru zidirea unei biserici. Mergând prin sate şi oraşe, întâlneau tot felul de oameni. Unii mai buni, alţii mai răi. Unii îi ocărau, alţii îi lăudau.

Ajungând la un gospodar cu stare, ei îi cerură obolul. Omul, fiind necredincios, îi alungă.

Ei nu se lăsară.

Atunci necredinciosul îi luă la bătaie.

Fără să crâcnească, cei doi creştini suferiră bătaia, după care se întoarseră din nou la om şi-i ziseră:

– „Acestea au fost pentru noi şi pentru păcatele noastre, dar ce ne dai pentru Dumnezeu?” .

Biruit de credinţa lor, necredinciosul le ceru iertare şi le dădu ajutor pentru biserică.

Din Al. Lascarov-Moldovanu, Viata crestina în pilde, Editia II, Bucuresti