Pilda: „Ca pe marea Tiberiadei”

160

Sfântul Ignatie călătorea odată pe mare spre Egipt. Pe drum se stârni o furtună mare, şi corabia era în primejdie să se scufunde. Toţi de pe corabie îşi pierdură cumpătul, afară de sfântul Ignatie, care se ruga: „Tu, Doamne Iisuse, care eşti Stăpânul valurilor şi al vânturilor, nu ne lăsa pe noi, ca odinioară pe sfinţii Tăi apostoli, pe lacul Tiberiadei.”

Şi Domnul l-a ascultat, potolind marea.

Din Al. Lascarov-Moldovanu, Viata crestina în pilde, Editia II, Bucuresti