Pildă: ”Azi, nu mâine…”

218

Un om plin de păcate, ascultând o predică despre mântuirea sufletului prin primirea sfintei învăţături a Domnului Iisus Hristos, se hotărî să înceapă şi el o viaţă lipsită de păcate, dar îşi zise:

– „Încep de mâine…”

Peste noapte însă, păcătosul muri.

„Mâine” este vorba diavolului, numai „azi” este vorba lui Dumnezeu.

Din Al. Lascarov-Moldovanu, Viata crestina în pilde, Editia II, Bucuresti