Patima mâniei e deopotrivă semn al neiubirii

96

Patima mâniei – cu multele ei chipuri – e deopotrivă semn al neiubirii. Adu împotriva ei blândețea, geamăna iubirii, ca mărturie de iubire.

Ferește-te, că înfricoșată lucrare are: alungă harul.

La spovadă, mai întâi de toate Părintele Serghie cerceta pe fiecare de-i împăcat cu toți, de e în ceartă cu cineva, de ține supărarea, ca să știe de-i vrednic de împărtășanie ori ba. Că Însuși Domnul nostru spune: ”Dacă îți vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul acolo, înaintea altarului, și mergi întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi, venind, adu darul tău. Împacă-te cu pârâșul tău degrabă, până ești cu el pe cale” (Matei 5, 23-25).

Jean-Claude Larchet, Ține candela inimii aprinsă. Învățătura Părintelui Serghie, ediția a doua, trad. de Marinela Bojin, București, Edit. Sophia, p. 72-73