Păstrarea icoanelor în casa aduce foarte mult folos

361

Cu cât mai mult se află în camerele noastre icoane frumoase, imagini și tablouri sfinte, portrete de persoane duhovnicești, fotografii ale mănăstirilor și bisericilor, cu atât mai folositor va fi pentru sufletul nostru, cu atât mai ușor îi va fi să lupte cu necurăția lui, cu atât mai ușor îi va fi să biruiască patimile, încercările și ispitele, cu atât mai ușor îi va fi să ajungă sus. Și invers: imaginile urâte, imorale, vor pune sufletul în contact cu puterea întunecată. Pe acestea nici nu trebuie să le țină omul casă, ci trebuie trebuie să le ferească de această urâțenie pe toate acele suflete care s-ar putea uita vreodată la ele.

Cristea Florentina (trad. greacă), 1000 de întrebări și răspunsuri despre viața duhovnicească, Galați, Edit. Egumenița, p. 259-260