Păcatul originar este încălcarea legii lui Dumnezeu dată în rai protopărintelui Adam

649

   Păcatul originar este încălcarea legii lui Dumnezeu dată în rai protopărintelui Adam, atunci când i s-a spus: ”din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit!” (Facere 2, 17).

   Acest păcat originar s-a transmis de la Adam la tot neamul omenesc, deoarece atunci noi toți ne aflam în Adam; și astfel, printr-un singur Adam, păcatul s-a răspândit asupra noastră a tuturor. De aceea, apărem și ne naștem cu acest păcat, după cum ne învață Sfânta Scriptură: ”Precum printr-un om a intrat păcatul în lume, și prin păcat moartea, așa și moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit în el” (Romani 5, 12).

   Păcatul originar nu poate fi reparat prin nici o pocăință; el se curăță doar prin harul lui Dumnezeu, prin întruparea Domnului nostru Iisus Hristos și prin vărsarea cinstitului Său Sânge. Această acțiune se săvârșește în taina Sfântului Botez. De aceea, cine nu s-a botezat, acela nu s-a eliberat de acest păcat, ci este supus furiei și muncilor veșnice, după cuvintele: ”Adevărat, adevărat zic ție: De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în Împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5).

Protoiereu Grigorie Diacenko, Lupta cu păcatul, trad. din rusă de Corina Alexandra-Toader, Galați, Edit. Egumenița, 2016, p. 39-40