Oamenii merg la judecată, fiecare gândindu-se la păcatele și nedreptățile sale

32

Întrebi: ”Oare lui Iuda îi va fi iertat păcatul vânzării Învățătorului și Domnului său, Iisus Hristos?” Nu știu pentru ce te interesează asta. Oare nu este mai însemnată pentru noi grija de a nu-L vinde prin ticăloșiile proprii pe Domnul nostru, precum și foarte anevoioasă întrebare: ”Cum să ne mântuim sufletele”? Căci iată, ceasornicul vieții noastre numără cu repeziciune zilele și ceasurile, amintindu-ne de grabnica ieșire din această lume. Și cu toți avem a veni înaintea Veșnicului Judecător, Care va rosti dreapta Sa judecată înaintea tuturor noroadelor asupra a tot ce au lucrat în această viață. Iar când oamenii merg la judecată, fiecare se gândește la păcatele și nedreptățile sale, la cum se va îndreptăți înaintea judecătorului; nimeni nu are timp, nici chef să se gândească la păcatele celorlalți, nici să pătrundă în tainele minții judecătorului care va judeca. Cine știe cum ne va judeca Veșnicul Judecător pe tine și pe mine? Se știe un singur lucru: că ne va judeca după dreptate, nu după nedreptate. Iar noi am vrea mai degrabă să ne judece nu după dreptate, ci după milă. Dar în zadar – El a făgăduit să judece după dreptate. De aceea, ne cuprind frica și cutremurul. Și de aceea nu îți doresc, nu îmi doresc nici mie și nimănui în lume să se afle de parte unde va fi Iuda vânzătorul.

Sfântul Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, vol. 2, Edit. Sophia, București, 2015, p. 30-31