O, cât de mare și înfricoșătoare este acea zi a Gospodarului lumii

135

O, cât de mare și înfricoșătoare este acea zi a Gospodarului lumii, zi când se va vântura și se va cerne, când va fi despărțit grâul de neghine, când neghina grasă va fi scoasă afară pentru a nu mai suge hrana grâului curat, când sămânța semănată în taină de potrivnicii Gospodarului va fi despărțită și aruncată în focul care nu se stinge; când toată făptura care de a sa voie a nimicit în sine pecetea Gospodarului, pecetea Duhului Sfânt, va fi aruncată în afara hotarului curții, și a grijii Gospodarului; când vor fi șterse lacrimile și vindecate rănile tuturor celor care în acest veac au plâns între cei ce râdeau și între cei care își băteau joc; când nenumăratele mulțimi de îngeri dimpreună cu nenumăratele mulțimi de drepți vor cânta cântare de biruință și de slavă!

-Trâmbițe și strigări, și lumină fără de înserare! -Slavă și bucurie și viață fără de sfârșit! -Triumful mieilor lui Dumnezeu asupra tuturor fiarelor! -Deznodământul aducător de biruință al dramei negrăite care a început prin mincinoasa biruință a satanei asupra strămoșilor neamului omenesc în Rai! -Sfârșitul chinurilor lui Hristos întinse asupra a multe milioane de drepți de la întemeierea lumii! -Sfârșitul învățăturilor lui Hristos întinse asupra a multor milioane de drepți de la întemeierea lumii! -Dumnezeu totul în toate! -Și împărăția sfinților în afară de timp și în afara tuturor îngrădirilor!

Iată ce înseamnă acea zi a lui Dumnezeu.

Fie ca ziua aceea să îți aducă și ție viața veșnică! Amin!

Sfântul Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, vol. 2, Edit. Sophia, București, 2015, p. 27-28