Nunta creștină-Sfaturi ortodoxe

678

Nu toată nunta dintre oameni şi nu la toate confesiunile religioase nunta este Taină. Aşa la protestanţi, la catolici, la anglicani şi alte multe confesiuni şi popoare, nunta n-are putere de taină. Este numai un simbol la dânşii, un act de prietenie şi o dovedinţă oarecare între soţ şi soţie. Dar niciunde n-are putere harică de Taină şi nu este atât de cinstită ca în Biserica dreptmăritoare de Răsărit.

Ca nunta să fie cu adevărat Taină mare şi sfinţită trebuie să ştiţi că nunta are unsprezece reguli canonice. Şi numai atunci când se face după aceste reguli nunta este adevărată nuntă creştinească şi adevărată Taină mare. Nunta este rădăcina firii omeneşti, cum o numeşte dumnezeiescul Apostol Pavel. El spune aşa: Dacă rădăcina este sfântă, sfinte vor fi şi ramurile. Iar dacă rădăcina este sălbatică, sălbatice şi rele vor fi ramurile ei.

El numeşte nunta Taină, că este una din cele şapte Taine. Dar nu taină, ci taina aceasta mare este − zice de nuntă −, iar eu zic vouă: în Hristos şi în Biserică. Dacă s-a făcut cununia în biserică, ea închipuie unirea cea duhovnicească din ceruri a Bisericii cu Hristos.

Nu după ce ţi-ai bătut joc, te uneşti prin cununie cu o fecioară. Te-ai dus să faci armata şi dai buzna să te însori. Dacă faci aşa, nu-i bine! Cununia este de 2000 de ani în Biserica lui Hristos. Taina lui Hristos este numai când se face cununia în biserică.

Dar Taina Nunţii pe care o fac creştinii azi, vai şi amar de noi! Cum s-a stricat sfinţenia acestei Taine! Cum ne-am depărtat de sfinţenia Tainei acesteia, cât cerul de pământ!

„Ne vorbește Părintele Cleopa Ilie”, Volumul  7, p. 53-54