Noi suntem răscumpărați cu scumpul Sânge al Mântuitorului Hristos!

207

Noi suntem răscumpărați cu scumpul Sânge (1 Petru 1, 18-19). Pentru tine, o, omule, Dumnezeu a venit pe pământ și nu a avut unde să-și plece capul (Luca 9, 58). O, minune! Judecătorul se duce la tribunalul pentru condamnați; Viața se împărtășește din moarte; Creatorul este defăimat de către creaturi; Acela, pe Care nu-L pot privi serafimii, de la robi suportă batjocorire, gustă fiere și oțet, este străpuns cu sulița, în mormânt este pus. Iar tu, omule, nu te bucuri, tu dormi și nu iei în seamă nimic! Nu știi, oare, că, deși ți-ar curge tot sângele, tu tot nu ai împlini datoria? Deoarece altceva este Sângele Domnului, iar altul este sângele robului. Preîntâmpină ieșirea sufletului tău prin pocăință și schimbare, pentru ca tot medicamentul pocăinței să nu rămână nefolositor pentru tine atunci când va veni moartea, căci pocăința are putere doar pe pământ, în iad ea este neputincioasă.

Protoiereu Grigorie Diacenko, Lupta cu păcatul, trad. din rusă de Corina Alexandra-Toader, Galați, Edit. Egumenița, 2016, p. 48