Necesitatea căsătoriei

496

Această unire se face pentu mântuirea sufletului, pentru împlinirea poruncilor Dumnezeiești, dar cel mai mult pentru înmulțirea vieții pe pământ, cu alte cuvinte pentru naștere de prunci.

-De ce oamenii tind spre viața de familie? Ce folos îi aduce ea omului?

-Când Dumnezeu l-a creat pe om, a făcuto și pe femeie din coasta lui și le-a poruncit: ”Creșteți și vă înmulțiți” (Fac. 1, 28). Această poruncă, în mod firesc, trebuie ținută și în familie.

Omenirea e împărțită în doua: în barbați și femei. Chiar și cuvântul ”gen” înseamnă ”jumătate”. Plinătatea vieții, spre care tinde și pe care o caută orice om, se dobândește sau prin unirea cu Dumnezeu, care presupune călugăria, dobândirea chipului îngeresc, sau prin unirea binecuvântată a bărbatului cu femeia, când ”vor fi amândoi un trup” (Fac. 2,24).

Chiar de la creație, omului i-a fost hărăzită viața de familie pentru a crește copii. Familia este acel mijloc de mântuire fără de care majoritatea oamenilor nu ar putea trăi în curăție. Pentru un ortodox, familia este o arcă a mântuirii. Noi afirmăm că biserica este o nouă arcă a lui Noe, dar, la fel, putem spune și despre familie că este o mică Biserică și, respectiv, arca mântuitoare care îl ferește pe om de păcate. Din această unire binecuvântată se naște o nouă viață, care este copilul și care este, din punct de vedere ortodox, darul lui Dumnezeu și binecuvântarea lui.

Pr. Evgheni Șestun, Familia Ortodoxă, Edit. Cartea Ortodoxă, București, 2005, pag. 18-19