Minune cu Sfânta Cruce

291

În India, unii din misionarii noştri creştini predică Evanghelia cu râvnă, mai ales cei catolici. Un biet misionar a reuşit într-o comună să convertească la credinţa creştinească vreo câteva familii din hinduşii aceia, credincioşi ai lui Brahma Krişna. Şi aceia convertindu-se la creştinism, misionarul a ridicat în satul lor o troiţă, o cruce a lui Hristos sculptată în lemn, cu Mântuitorul, în mărime naturală, şi a împodobit-o frumos.

Cei ce crezuseră în Hristos se închinau la crucea Mântuitorului răstignit şi la acea sfântă troiţă. Iar ceilalţi păgâni, care erau mulţi, după cum sunt şi astăzi, au pornit cu ură mare asupra acelor puţini creştini şi-i băteau şi-i ucideau, martirizându-i pentru că au crezut în Hristos.

Ba, s-au dus la acea troiţă unde era Hristos răstignit şi au început a-L batjocori şi a-L scuipa 452 pe Mântuitorul de pe cruce, bătându-L cu ciomegele şi ungându-I crucea cu murdării. Iar când erau în toiul acestor batjocuri, Mântuitorul de pe cruce a întors faţa la dreapta, spre ei, şi a zis: „De ce Mă batjocoriţi?”

Când au văzut ei că Cel pe care Îl scuipau S-a întors cu faţa ca un om viu şi i-a întrebat de ce Îl batjocoresc, câţiva au murit de frică, iar ceilalţi au dat fuga la învăţătorii lor, din legea sanscrită, păgânească, şi au spus:

– Veniţi să vedeţi o minune! Noi L-am batjocorit pe Hristos şi am văzut cu ochii noştrii cum a întors faţa şi a zis către noi: „De ce Mă batjocoriţi?”

Şi au mers cu toţii şi, când au văzut şi învăţătorii lor că Mântuitorul stă cu faţa întoarsă, s-au speriat şi toţi s-au botezat, şi mare cutremur i-a cuprins pe locuitorii din ţinutul acela. Şi acolo unde a fost sfânta troiţă, se află azi o catedrală mare. Iar acea cruce dumnezeiască cu Mântuitorul care şia întors faţa, a fost şi este până astăzi în altarul acelei catedrale.

Şi aşa Mântuitorul a băgat groaza în cei ce-L batjocoreau, numai ca să-i întoarcă pe dânşii pe calea pocăinţei.

Deci, fraţii mei, dacă numia atât semn de la Crucea lui Hristos a fost în stare să facă pe oameni să moară de vii, să-i întoarcă la pocăinţă şi să trezească atâtea suflete, ca va fi oare când va veni Mântuitorul pe norii cerului şi când Crucea lui Hristos, adusă cu slavă multă de milioane şi miliarde de arhangheli şi îngeri, va străluci de milioane de ori mai tare decât soarele?

Extras din „Ne vorbește Părintele Cleopa” Volumul 9, p. 49-50