Maica Domnului este ocrotitoarea, apărătoarea și mijlocitoarea noastră înaintea lui Dumnezeu

67

Așadar, vai mie!, vă doresc tot binele, de la Domnul și Maica Preasfântă, care este o mare Ocrotitoare. Ea este numai dragoste – Maica Preasfântă. V’am istorisit și mai devreme cum a dorit Dionisie Areopaghitul să o întâlnească pe Maica Preasfântă și cum s’a simțit în prezența ei: dintr’odată s’a slobozit de orice grijă a lumii acesteia și s’a luminat de o bucurie, pace și fericire negrăită. Vedeți, pe acestea ni le dorește neîncetat Maica, și se roagă zi și noapte să ne apropiem din inimă de ea, cu întreaga noastră ființă, căci ea este ocrotitoarea, apărătoarea și mijlocitoarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Ea Îl va ruga pe Fiul ei să ne dea putere ca să fim buni și milostivi, așa cum sânt îngerii, ca să-L slăvim pe Dumnezeu aici pe pământ și în veșnicie.

Sterețul Tadei de la Vitovnița, Cum îți sunt gânduriele, așa îți este și viața, București, edit. Predania, 2010, p. 129