Locul diavolului

469

“… împotriva duhurilor răutăţii care sunt în văzduhuri” (Efeseni 6, 12) adică urmându-l pe stăpânitorul văzduhului…’. Aceasta, iarăşi, o spune, fiindcă diavolul locuieşte sub cer şi fiindcă spiritele văzduhului sunt puteri netrupeşti, când lucrează el.

Ca să vezi că stăpânirea lui nu e veşnică, ci că se va desfiinţa la sfârşitul acestui veac, ascultă ce spune Pavel la sfârşitul Epistolei sale: “Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduhuri” (Efeseni 6, 12).

Ca nu cumva să crezi că diavolul este nezidit, auzind că l-a numit stăpânitor, mai numeşte şi în alt loc Veac viclean1 timpul căderii oamenilor, fără a avea în vedere zidirea. Eu socotesc că, dacă era stăpânitor sub cer, nici după călcarea poruncii n-ar fi căzut din stăpânirea lui. (Cuvântul IV la Epistola către Efeseni PGB 20, 498. PG 62, 31)

Sfantul Ioan Gura de Aur, Diavolul si magia, Editura Panaghia, 2002, p. 13