La sfârșit, dreptatea lui Dumnezeu va birui!

144

Părintele Tadei / Așa cum spun Sfinții Părinți, „Duhurile au căzut din desăvârșire, acum sânt pe pământ și văd că vremea scurtă este.” A venit vremea să se sfârșească acea perioadă de la Facerea Lumii până la ziua Înfricoșatei Judecăți. Și duhurilor căzute le este foarte greu, căci știu că va fi Judecată, și că aceasta va fi dreaptă, și că, apoi, vor fi pe deplin îngrădite. Ele au acum o oarecare libertate. Se mișcă printre oameni, săvârșesc toate aceste (înșelări), înrobesc oamenii și câștigă multe suflete omenești în tabăra lor. Ele socotesc că până la urmă vor câștiga – dar la urmă va birui dreptatea lui Dumnezeu! Așa cugetă și fiii și fiicele lumii acesteia, căci cu cât au mai multe arme și mulțime de oameni, duhurile viclene socotesc că vor birui… până la Înfricoșata Judecată.

Sterețul Tadei de la Vitovnița, Cum îți sunt gânduriele, așa îți este și viața, București, edit. Predania, 2010, p. 174