Iubirea creştină şi sfârşitul lumii

323

Unii sfinţi părinţi spun că, de va fi lumea bună, vom trece de anul 2000, iar de va fi lumea rea, nu vom ajunge anul 2000! Dar iată că sunt încă mulţi creştini buni pe pământ, de vreme ce trecem cu bine în mileniul III! De aceea trebuie să mulţumim lui Dumnezeu pentru toate! De asemenea, şi un sihastru sfânt din Munţii Carpaţi a fost întrebat de ucenici: – Când va veni sfârşitul lumii? Iar el, fiind inspirat de Duhul Sfânt, le-a zis: – Ştiţi când va veni sfârşitul lumii? Când nu va mai fi cărare de la vecin la vecin! Adică atunci când nu va mai fi dragoste între creştini! Acesta este cel mai minunat răspuns pentru sfârşitul veacurilor! Deci nu războaiele, nici foametea, nici bolile vor grăbi sfârşitul lumii. Ci ura, răutatea, necredinţa, desfrâul şi invidia dintre oameni.

Acestea vor grăbi cel mai mult sfârşitul lumii. Căci Hristos a venit pe pământ şi S-a întrupat numai pentru noi, oamenii. De aceea se cuvine să urmăm întru toate lui Hristos, căci El ne-a creat şi ne-a iubit cel dintâi. Pentru aceea şi noi trebuie să iubim şi să iertăm, ca să trăim cu Hristos în veci! Iubirea de Dumnezeu salvează lumea, că zice Hristos: îndrăzniţi, că Eu am biruit lumea! (Ioan 16, 33) Vedeţi câtă putere are iubirea creştină? Căci iubirea de Hristos, iubirea sfintelor slujbe, iubirea rugăciunii şi iubirea aproapelui prin milostenie, formează cel mai puternic zid de apărare şi de mântuire al creştinilor! Să iubim pe toţi oamenii şi să-i ajutăm după putere în numele lui Hristos şi vom fi fii ai iubirii, fii ai lui Dumnezeu după dar.

Sursa: Anul 2000 si semnele sfarsitului lumii