Invățături referitoare la Moliftele Sf.Vasile cel Mare

433

„Fiecare preot care citeşte aceste Sfinte Molifte are binecuvântare de la Dumnezeu. Nu te poţi apuca oricând şi oricum de această lucrare. Trebuie să te pregăteşti pentru ea. Să te rogi întruna şi să ţii măcar trei zile de post negru şi de curăţenie trupească şi sufletească şi toate canoanele pe care trebuie ca preot să le împlineşti: rugăciunile plus canonul faptelor, în care intra milostenia, mângâierea şi cercetarea bolnavilor şi ajutorarea tuturor celor lipsiţi, aşa cum făcea Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscop al Cezareei Cappadociei, mort la 379.

Căci el ne-a arătat ce trebuie să facem noi, cei care vom îndrăzni să lucrăm cu aceste Molifte.
De regulă, Moliftele Sfântului Vasile se citesc în biserica în prima zi a anului, după Sfânta Liturghie, când este ziua autorului lor.

Cu aceasta începem anul: cu lepădarea de diavolul şi unirea cu Hristos. Cu dezlegarea de toate legăturile potrivnice, malefice, pe care în anul precedent le-au pus asupra noastră diavolii, oamenii vrăjmaşi sau noi înşine. Credinciosul, însă, nu poate veni la aceste dezlegări, dacă nu e pregătit. Trebuie să posteşti şi să fii curat fizic, adică să nu fi avut înainte o relaţie trupească. Şi atunci, aceste slujbe ajută pe oricine, nu doar pe cei demonizaţi. Îl ajută pe oricine e pregătit. Iar celui nepregătit îi fac rău, îl pot chiar distruge!”

Părintele Ilarion Argatu

Ce sunt acele molifte? Aşa cum le arată şi numele, sunt rugăciuni, termenul fiind de origine slavă. Ele au un specific deosebit şi anume acela că sunt citite sub formă de blestem asupra duhului şi puterii celui rău, adică a diavolului, de unde şi numele de ,,blestemele Sfântului Vasile”. Dar ele rămân totuşi rugăciuni pentru înlăturarea sau alungarea diavolului şi a lucrării lui.

Ele sunt în număr de trei, dintre care a doua începe chiar cu cuvintele: ,,Te blestem pe tine, începătorul. răutăţilor”, arătând diversele feluri şi forme prin care diavolul poate să lucreze sau să-şi facă simţită prezenţa în viaţa credincioşilor. Moliftele Sfântului Vasile, frumoase şi bogate în conţinut teologic, sunt o dovadă de netăgăduit a credinţei dintotdeauna a Bisericii în existenţa şi lucrarea celui rău. Ele sunt foarte mult solicitate de către credincioşi, fiindcă sunt rostite sub formă de blestem al duhului necurat şi de eliberare de sub stăpânirea celui rău.

Când se citesc aceste molifte?Aşa cum indică şi cartea de cult numită Molitfelnicul, în ziua de 1 ianuarie, când se face pomenirea Sfântului Vasile. Ele se rostesc solemn prin îngenunchere la sfârşitul Sfintei Liturghii din acea zi. De asemenea, se mai citesc odată cu săvârşirea slujbei aghiasmei celei mici sau a sfeştaniei în casele credincioşilor, mai ales în perioada de după Anul Nou sau în Postul Paştelui. Se mai citesc legate şi de slujba Maslului săvârşit în biserică sau la casele celor bolnavi, ori în legătură cu slujbele săvârşite celor ce sunt tulburaţi şi supăraţi de farmece şi duhuri necurate.

Aşa cum le arată şi titlul, ele sunt solicitate de credincioşi atunci când se crede că într-o casă, într-o familie sau în viaţa lor s-ar manifesta lucrarea şi prezenţa celui rău. Este scopul principal pentru care au fost alcătuite. De aceea subliniern faptul că nu sunt altceva decât rugăciuni care trebuie citite numai în cazuri de excepţie şi nu pentru orice întâmplare rea sau neplăcută din viaţa noastră.

Şi să nu uităm un lucru! Pentru înlăturarea răului din existenţa fiecăruia dintre noi nu este suficientă simpla lor citire, ca o rostire magică, ci şi dorinţa noastră de a ne elibera de păcat, sub orice formă.

Sursa: ortodox.md