”Însă – zic unii – studierea religiei în școli nu face de epoca noastră modernă!”

37

Eu sunt calea, a zis Hristos, și Eu sunt apa vie, și Eu sunt lumina lumii. Abătându-i de pe această cale, unde îi vom duce pe copii dacă nu în prăpastie? Cu ce vom adăpa sufletele lor însetate dacă nu cu această Apă Vie? Cu apa amestecată cu pământ pe care o beau și dobitoacele? Cu ce-i vom lumina dacă nu cu această Lumină? Cu nălucirile amăgitoare?

”Însă – zic unii – studierea religiei în școli nu face de epoca noastră modernă!” Nu știu; vad doar că și în ”vremea noastră modernă” cei mai buni oameni sunt cei care se țin de credința în Dumnezeu și de legea lui Dumnezeu. Nici nu știu ce altă învățătură ar putea înlocui învățătura lui Hristos în ce privește educarea tineretului. Iată că nu există nici o altă învățătură despre om, despre sensul vieții omenești și felul în care trebuie să fie un om adevărat – nici una în afara învățăturii de credință.

Așadar, nimeni nu poate pune vreo altă temelie educației, nici în vremea noastră și nici la o mie de ani după noi, în afara Temeliei Care S-a pus pe Sine și a zis: Fără de Mine nimic nu veți putea face.

Pace dumneavoastră și binecuvântare de la Domnul!

Sfântul Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, vol. 2, Edit. Sophia, București, 2015, p. 46-47