Importanţa familiei pentru viaţă în general

751

Importanţa familiei pentru viaţă în general, este subliniată şi de faptul că Însuşi Mântuitorul Hristos, Care S-a născut „ de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria ”, deci pe cale supranaturală, i-a acordat o atenţie deosebită. Fiind Dumnezeu Adevărat ar fi putut să renunţe la sprijinul şi asistenţa familiei, însă, în calitatea Sa de Om Adevărat a dorit să ne arate exemplul unei vieţi depline pe de-o parte, şi modelul familiei creştine pe de altă parte. De asemenea, nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că oameni importanţi pentru  Biserică, pentru cultură, pentru umanitate în general, îşi datorează ascensiunea lor în mare măsură unei bune creşteri, unei bune educaţii primite în familie.

Biserica Ortodoxă a acordat şi acordă o importanţă majoră căsătoriei şi familiei creştine, deoarece de acestea depind nu numai destinul a doi oameni, ci şi al comunităţii umane în general, al unui neam, al Bisericii, care creşte în orizontul eshatologic al împărăţiei lui Dumnezeu. Familia se întemeiază prin Sfânta Taină a Cununiei, taină care face ca familia să devină altarul sfânt în care se trăieşte dragostea şi se trăiesc deopotrivă, virtuţile creştine, prin care omul se apropie de Împărăţia lui Dumnezeu. Nu întâmplător, anumiţi teologi vorbind despre căsătorie o numesc „sacerdoţiul conjugal”.

Paul Evdokimov, Taina Iubirii. Sfinţenia unirii conjugale în lumina tradiţiei ortodoxe, Trad. de Gabriela Moldoveanu, Asociaţia medicală creştină Christiana, Bucureşti, 1994, p. 53