Împăcarea celor răzvrătiţi

265

Un împărat avea o întinsă împărăţie.

Intr-o zi, supuşii unui ţinut întreg se răzvrătiră împotriva împăratului.

Se ţinu atunci un sfat mare.

Unii sfetnici ziseră că să se pornească război împotriva răzvrătiţilor, alţii ca să li se dea pedepse grele.

Singur fiul împăratului, zise:

– „Tată, lasă-mă să mă duc eu la ei. Cred că prin răbdare, bunătate şi iubire, să-i aduc iarăşi la ascultare.”

Tatăl răspunse:

– „Tu ai dreptate, fiul meu.”

Şi fiul a plecat şi, făcând aşa precum a zis, a împăcat pe cei răzvrătiţi.

Împărăţia întinsă e lumea, împăratul e Dumnezeu, cei răzvrătiţi împotriva împăratului suntem noi, iar fiul împăratului e chiar Mântuitorul nostru Iisus Hristos; prin jertfa Lui de iertare şi dragoste, ne poate împăca cu Dumnezeu, dându-ne astfel mântuirea din păcate.

Din Al. Lascarov-Moldovanu, Viata crestina în pilde, Editia II, Bucuresti