Fiecare judecă lucrurile după măsura stării lui duhovnicești

152

A bârfi, a duce vorba de colo-dincolo, a vorbi de rău, a calomnia, a cleveti, a blama, a huli, a ponegri, a defăima, a vorbi mult și fără rost, a pălăvrăgi, a trăncăni, a flecări, toate sunt verigi ale acestui lanț murdar și rece. Bârfa, judecata, osândirea aproapelui, sugrumă sufletul ce nu mai poate respira aerul vital al Duhului Sfânt.

Fiecare judecă lucrurile după măsura stării lui duhovnicești. Dacă unul are cugetul lui stricat, și „mașina lui este stricată”, chiar și aur să pui în ea, va face „gloanțe de aur”, ca să ucidă, spunea Cuviosul Paisie Aghioritul.

Să urmăm așadar îndemnurile Evangheliei care zice: „de ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, și bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum vei zice fratelui tău: Lasă să scot paiul din ochiul tău și iată bârna este în ochiul tău? Fățarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea să scoți paiul din ochiul fratelui tău” (Matei 7, 3-5). „Nu judecați, să să nu fiți judecați. Căci cu judecata cu care judecați, veți fi judecați, și cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura” (Matei 7, 1-2).

Totuși vreau să cred că până la urmă acolo unde mintea vede numai rușine, inima descoperă frumosul!

Ieromonah Hrisostom Filipescu, Puține cuvinte, multă iubire…, Iași, Edit. Pim, 2013, p. 178