Exigența părinților față de copii se justifică? Acum cu drepturile copilului, părintele nu mai poate atinge copilul nici cu o floare…

235

Care va să zică, adio Apostolul Pavel și Sfântul Nicolae din cui! Domnule, drepturile copilului duc la ignoranță, la imoralitate, la decadență, la dispariția societății și a nației. Deoarece copilul crescut după legile lui, nu are o logică, o judecată cu măsură.

Cei care au introdus în viața de familie, în școală și în societate aceste principii, nu au urmărit decât să distrugă familia, școala și societatea. Și au reușit pe deplin acest lucru! Iar rezultatul este că i-au adus în stadiul de oameni bolnavi și organic și spiritual.

Cât se străduiește un părinte să aibă un copil cât mai sănătos, cât mai nobil, cât mai delicat? Căci copilul este viitorul acestei familii și cheia întregii națiuni. Și de aceea te străduiești să-l formezi aici în duhul adevărului și în duhul creștin, pentru ca să trăiască din plin Evanghelia.

Părintele Iustin Pârvu, Cuvintele Înțeleptului, Bacău, Edit. Babel, 2011, p. 18-19