Este periculos să ascunzi păcatele la spovedanie

304

Cel care ascunde de duhovnic păcatele la spovedanie, acela, deși aude de la el: ”Te iert și te dezleg”, Duhul Sfânt, ca Văzător al inimilor, nu iartă și nu dezleagă. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: ”Ne vom rușina de păcatele noastre nu în fața oamenilor, ci ne vom înfricoșa, cum trebuie, de Dumnezeu, Care și acum vede faptele noastre, iar în veacul viitor îi va pedepsi pe cei ce nu se pocăiesc. Cine se teme acum doar de rușine față de oameni și nu se rușinează să facă ceva necuviincios în fața Atotvăzătorului Dumnezeu, și pe deasupra nu vrea să se pocăiască și să se spovedească, acela în ziua viitoare a judecății va fi expus oprobriului public nu doar în fața unuia sau a doi oameni, ci în fața întregului univers.” (La Ioan, Discuția 34, p. 399)

Încă de aici, de pe pământ, oamenii vor fi chinuiți de diavoli în vremea suferinței lor de dinaintea morții, pentru păcatele grozave tăinuite, iar după moarte vor fi supuși chinurilor din iad.

Protoiereu Grigorie Diacenko, Lupta cu păcatul, trad. din rusă de Corina Alexandra-Toader, Galați, Edit. Egumenița, 2016, p. 70