Este necesar să cercetăm bine Sfânta Scriptură

109

„De ce nu vă dedicați timpul liber citirii Scripturii? Voi nu mai vorbiți cu Hristos? Nu-L mai vizitați, nu-L mai ascultați?…”, ne întreabă Sfântul Ambrozie într-una dintre scrierile sale. Sfântul Ioan Gură de Aur ne arată și de ce trebuie să ne obișnuim cu acest obicei Sfânt: „pentru a ne hrăni sufletele noastre”, căci aceste cărți sfinte conțin „leacurile sufletului” și din ele primim nu numai îndrumare, ci și putere.

Atunci când Domnul a fost ispitit de satana pe munte, El i-a răspuns cu texte din Sfânta Scriptură. E necesar, așadar, să cercetăm bine Sfânta Scriptură. În ea creștinul poate vedea mișcările și vicleniile vrăjmașului și tot în ea își poate găsi armele cu care să se apere. Ea conține cuvântul lui Dumnezeu, care ne luminează mintea și ne deschide ochii cei sufletești.

Unii credincioși s-au obișnuit cu învățarea pe de rost a anumitor versete din Sfânta Scriptură, pe care le repetă în anumite împrejurări, mai ales în ispite și încercări, îmbărbătându-se prin ele, sfințindu-și nu numai mintea, ci și faptele și viața, când sunt călăuziți de ele.

Ieromonah Hrisostom Filipescu, Puține cuvinte, multă iubire…, Iași, Edit. Pim, 2013, p. 149