După moarte nu există pocăință – Sfântul Tihon din Zadonsk

506

”Vezi, oricărui lucru i-a fost stabilit un timp al său, după cum spune Ecclesiastul: Pentru orice lucru este o clipă prielnică și vreme pentru orice îndeletnicire de sub cer (Ecclesiastul 3, 1). La vremea lor păsările își construiesc cuibul și nasc pui; dobitoacele și fiarele la vremea lor se întâlnesc și nasc; și peștii, la fel la vremea lor; pomii și ierburile la timpul lor se îmbracă cu frunze, înfloresc și rodesc; oamenii, la timpul potrivit ară, seamănă și culeg roadele: Dumnezeu Creatorul nostru a stabilit fiecare lucru la timpul său.

Prin aceasta învățăm că și nouă Dumnezeu ne-a stabilit vremea potrivită pentru căutarea mântuirii veșnice. Această vreme este vremea de acum, până când ziua se sfârșește, atâta timp cât ne mai aflăm în lumea aceasta, atâta timp cât mai trăim și suntem călători. Această vreme ne-a fost stabilită pentru căutarea mântuirii, pe care Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a câștigat-o cu Sângele Său. Această vreme se aseamănă timpului semănăturii din Sfânta Scriptură: Căci ce va semăna omul, aceea va și secera. Cel ce seamănă cu trupul său însuși, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viață veșnică (Galateni 6, 7-8).

Protoiereu Grigorie Diacenko, Lupta cu păcatul, trad. din rusă de Corina Alexandra-Toader, Galați, Edit. Egumenița, 2016, p. 107