Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, este Dumnezeu de­săvârșit și Om desăvârșit

151

Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, este Dumnezeu de­săvârșit și Om desăvârșit. Ca Dumnezeu desăvârșit, El cu­prinde toate cu dragoste, cu dragostea Sa nesfârșită. Ca om desăvârșit, este iubitor cu fiecare suflet ce se apropie de El. Nouă, totuși, această dragoste a lui Dumnezeu ni se pare cum­va îndepărtată, ni se pare că Dumnezeu este foarte de­par­te de noi. De fapt, noi ne depărtăm (de Dumnezeu). El nu se poate despărți de noi, căci El este viața. El este Dra­gos­tea deplină. O, oare când vom avea și noi față de Dânsul aceeași dragoste, oare când ne vom apropia de Dânsul ca de un prieten adevărat? Însă noi nu ne apropiem de El astfel, ci stingheriți, parcă cu răceală; și când ne rugăm, și când facem un bine, sântem parcă peste măsură de formali. Iar El vrea să fim firești. Ne-a arătat acesta prin felul în care a trăit printre noi: simplu, smerit și blând. Trebuie să ne apropiem de Domnul așa cum ne-a făcut; simpli, ca niște copii nevinovați trebuie să ne apropiem de Dânsul.

Sterețul Tadei de la Vitovnița, Cum îți sunt gânduriele, așa îți este și viața, București, edit. Predania, 2010, p. 122-123